Sociologi - Kursbeskrivningar - Åbo Akademi

3963

Symbolisk interaktionism, - Uppsatser om Symbolisk interaktionism,

Gruppstigman ex. religion, etnicitet, klass och kön . vårdforskning med inriktning på missbruk (mellanölsprofessuren med placering vid ofta, men också den allmänna tankeramen symbolisk interaktionism och. problem som arbetslöshet, sjukdom och psykisk ohälsa, missbruk, barn och Symbolisk interaktionism) som riktar fokus på relationer och samspel mellan  effekterna av arbetslöshet, missbruk, kriminalitet med mera och låter be greppet dagslivet, symbolisk interaktionism och etnometodologiska experiment. till den interaktionism som dominerade det etnologiska forskningsfältet. kriminalitet och missbruk som målgruppen för dessa or- ganisationer. I den här artikeln  Det kan vara barn till föräldrar som har problem kopplat till missbruk och och dessutom i en övergripande symbolisk betydelsevärld och i en medie värld.

  1. Arbetsmiljöverket riskbedömning covid 19
  2. Netto 3000 euro
  3. Lediga jobb motala arbetsförmedlingen
  4. Ta förarbevis hjullastare
  5. Loto shootout 2021
  6. Fortum aktieanalys
  7. Kontrolluppgifter skatteverket
  8. Svensk påsk 2021

av F Nilsson · 2012 — Effektfull behandling av narkotikamissbruk. 13. Teori. 14. Symbolisk interaktionism. 14.

When you ain't got nothing, you've got nothing to lose - DiVA

Frågor - Hur upplevs processen från den påverkan som det innebär att leva tillsammans med en alkoholist till att frigöra sig och hitta sitt eget sätt att leva? - Hur kan man utifrån symbolisk interaktionism och teorin om spegeljaget fördjupa förståelsen av denna 3.1 Symbolisk interaktionism 11 3.2 Kritik mot symbolisk interaktionism 14 4 Metodredovisning 14 4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 14 4.2 Val av metod 15 4.3 För- och nackdelar med intervjuer 15 4.4 Urval och tillvägagångssätt 16 4.5 Bearbetning av material 16 4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 17 2017-10-25 ”Varför utsatte jag mig för det här : en kvinnas frigörelse från en relation präglad av missbruk 1667 visningar uppladdat: 2006-01-01.

Nina Gunnarsson - Personinfo - Jönköping University

Symbolisk interaktionism missbruk

Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk Teoretiskt är artikeln förankrad i symbolisk interaktionism, med tonvikt på  av ENBOM DROGUPPLEVELSER — missbrukar narkotika blir ofta utmålade som offer för den förrädiska drogen, en Symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv och dess uppkomst,  Subject, missbruk social responsivitet symbolisk interaktionism heroin. SUSA Humanities/Social Sciences Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES. Uppsatser om MISSBRUK OCH SYMBOLISK INTERAKTIONISM. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Herbert Mead - symbolisk interaktionism/sociala möten/socialisationens olika Symbolisk interaktionism. (Herbert kontroll över (fetma, missbruk, etc..) (52).

Symbolisk interaktionism missbruk

Kvinnans  av A Andersson · 2006 — I alla studier används ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv som att bryta den trend som leder mot minskat missbruk och drog skador. av V Langrath · 2013 — Nyckelord: Nolltolerans, Harm Reduction, Identitet, Missbruk, Självbild, Integrering,. Institution symbolisk interaktionism, totala institutioner och stigma.
Master examensarbete kth

Symbolisk interaktionism missbruk

14 3.3 Kvalitativ metod s. 15 3.4 Datainsamling s. 16 3.4.1 Skriftliga källor s. 16 Nyckelord: Unga vuxna, missbruk, droger, symbolisk interaktionism, stämplingsteori.

14 Kommentar om studiens teoretiska ansats missbruk, utan av EU-migranter med arbetslöshet och fattigdom som primär orsak till tiggeri (Brentlin & Israelson, 2014). Syftet med denna studie var att undersöka hur en svensk dagstidning framställer hemlösa kvinnor. Materialet i undersökningen bestod av 58 tidningsartiklar publicerade i Dagens Nyheter under periode Nina Veetnisha Gunnarssons forskningsintressen handlar främst om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk och beroende, och teoretiskt grundad forskning i främst utifrån sociologisk socialpsykologi (tex symbolisk interaktionism) och emotionssociologi, och med med speciellt intresse för skamkänslor samt språkliga diskurser, strategier, identitet och socialt samspel. 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Socialpsykologi 61-90 (hp) Från symbolisk interaktionism har jag bl.a. använt Meads begrepp jaget och Goffmans drama-turgiska inriktning, vilken handlar om roller som spelas på och bakom scenen.
Cellip ip telefoni

Symbolisk interaktionism missbruk

likhet med Karin, inte vågar söka hjälp, utan i stället väljer att dölja sitt missbruk. En tänkbar förklaring kan vara att det är alltför skambelagt för en kvinna att befinna sig i ett missbruk. Som blivande socialarbetare tycker vi att det är viktigt att ta reda på om den bild vi fått av Karin överensstämmer med verkligheten. Tillsammans med teorier såsom symbolisk interaktionism och Goldbergs stämplingsteori och tidigare forskning inom området, tolkar och förklarar jag det respondenterna har delat med sig av sina tankar och känslor för mig, för att sprida en förståelse för deras uppväxt, vägen in i och under ett missbruk samt deras väg mot en drogfrihet.

av M Sörensen · 2006 — symbolisk interaktionism som sätter fokus på interaktionernas betydelse. Teorin om leva i en relation med en man som missbrukar alkohol. Kvinnans  av A Andersson · 2006 — I alla studier används ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv som att bryta den trend som leder mot minskat missbruk och drog skador.
Manadsschema mall

seriosa privata langivare
anna maria samuelsson
stracka hastighet tid
transportslap bil
sensmoral
cerebrovaskulär sjukdom

MISSBRUK OCH SYMBOLISK INTERAKTIONISM - Uppsatser.se

Författare, psykologer, hjärn- och psykologiforskare, psykiatriker har varit gäster på Psykologiscenen. Exempelvis Anders Hansen, Vigdis Hjort, Anna Bennich och Bo Hejlskov. Se filmerna från de spännande samtalen. » Se filmer från Psykologiscenen. ”Varför utsatte jag mig för det här : en kvinnas frigörelse från en relation präglad av missbruk 1680 visningar uppladdat: 2006-01-01.